Systematisch kwaliteitsbeheer

Ons QHSE Management System voldoet aan de internationale standaarden (NEN-EN ISO 9001 en NEN-EN 12798) en bevat aanpassingen welke het gevolg zijn van de wensen van de belanghebbenden. Daarnaast streven wij naar een continue verbetering van het systeem.

Het doel van ons QHSE-systeem is:

  • Bescherming van de bemanning aan boord evenals de medewerkers aan land, lading en schip tegen ongevallen en negatieve invloeden door een uiterst veilig arbeidsproces
  • Scheppen van een optimale werkomgeving om arbeidsongevallen te beperken en risico's voor de gezondheid te minimaliseren
  • Milieubescherming door de juiste omgang met de toevertrouwde lading en het gebruikte materiaal
  • Het verkrijgen van de grootste klanttevredenheid door de beste en langst doorgaande vervulling van de wensen van de klant
  • Beperking van de risico's welke voortvloeien uit de aard van de goederen en bedrijfsmiddelen en die dramatische gevolgen kunnen hebben bij onjuist gebruik (verhinderen van terrorisme)
  • Strikt vasthouden aan de regeling voor alcohol en verdovende middelen
  • Keuze en inzet van geschikte personen, omdat menselijk falen een van de voornaamste bronnen van fouten vormt.

De medewerkers van TPA en de bemanningen van de gebruikte schepen verplichten zich tot het bereiken van de geformuleerde doelen.

Gecertificeerd:
DIN EN ISO 9001:2015 sinds 28.07.1994 (GLC)
Document downloaden als pdf (131 kb)