Juridische adviezen

Imprint

TPA Tankpartner Befrachtungsgesellschaft mbH
Geschäftsführung: Herr Jan Lohrke, Herr Guido Beeck
Sitz der Gesellschaft: Kaltenkirchen
Amtsgericht Kiel: HRB 3248 BB

Editorial office: Pure Brands
Websitesupport: kurtius.com - mediadesign, Hamburg

Online dispute resolution in accordance with article 14, section 1 ODR-VO: The European Commission provides a platform for online dispute resolutions, which you can find here: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Furthermore, our company does not participate in consumer dispute proceedings.


See our Privacy Policy

Inhoud van het aanbod online

De auteur accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de geleverde informatie. Aanspraken voor verantwoordelijkheid jegens de auteur welke betrekking hebben op schade van materiale of ideale aard welke veroorzaakt is door het gebruiken of het niet-gebruiken van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie is principieel uitgesloten, voor zover van de kant van de auteur geen aantoonbaar opzettelijke schuld of schuld als gevolg van grove nalatigheid ten gronde ligt. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de openbaarmaking tijdelijk of blijvend stop te zetten.

Verwijzingen en koppelingen

Bij rechtstreekse of indirecte verwijzingen naar externe webpagina's ("Hyperlinks") welke buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, is alleen een aansprakelijkheidsverplichting mogelijk als de auteur op de hoogte is van de inhoud en het hem technisch mogelijk en aannemelijk was om het gebruik te voorkomen in gevallen waar deze inhoud tegen de wet in gaat. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het tijdstip waarop de link is gemaakt, geen zichtbare illegale inhoud op de gekoppelde pagina's aanwezig was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gekoppelde pagina's heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom neemt hij hiermee uitdrukkelijk afstand van de volledige inhoud van alle gekoppelde pagina's welke gewijzigd is na het maken van de koppeling. Deze bepaling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gemaakte links en verwijzingen evenals voor de invoer van anderen in door de auteur beschikbaar gestelde gastenboeken, discussiefora, lijsten met koppelingen, mailinglijsten en alle andere vormen van databases waarbij externe schrijftoegang tot de inhoud mogelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade welke ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van op deze manier aangeboden informatie, is alleen de aanbieder verantwoordelijk van de pagina waarna verwezen wordt, niet degene die met links naar de betreffende inhoud verwijst.

Auteurs- en merkenrecht

De auteur heeft zijn uiterste best gedaan om in alle publicaties rekening te houden met de auteursrechten van de gebruikte foto's, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videoclips en teksten, door hem zelf gemaakte foto's, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videoclips en teksten te gebruiken of gebruik te maken van foto's, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videoclips en teksten waarop geen licentierechten rusten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken vallen onbeperkt onder de bepalingen van het daarvoor geldende merkenrecht en het eigendomsrecht van de betrokken eigenaars. Het noemen van een merk betekent niet dat dit niet door rechten van derden beschermd is. Het copyright op openbaar gemaakte, door de auteur zelf gemaakte objecten ligt bij de auteur van de pagina's. Verveelvuldiging of gebruik van dergelijke foto's, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videoclips en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Rechtsgeldigheid van deze afwijzing van aansprakelijkheid

Deze afwijzing van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Voor zover onderdelen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig voldoen aan de geldende rechtsvormen, heeft dit verder geen invloed op de inhoud en de geldigheid van de overige delen van het document.